Akustikguide til mødelokalet


Guide til bedre akustik_mødelokaler_02

BEKLAGER, KAN DU LIGE GENTAGE?

Oplever I også problemer med at høre hvad der bliver sagt, når I holder møder. Dårlig akustik er desværre kendetegnende for mange mødelokaler, og har en række kedelige implikationer, som kan være særdeles generende. Især hvis mødelokalet indeholder dyrt AV-udstyr, der ofte ender med at miste værdi på grund af den dårlige akustik.

Der er mange gode grunde til at optimere lyden i mødelokaler. Mødelokaler med høj akustisk komfort skaber eksempelvis velfungerende kontormiljøer, der netop kræver gode og komfortable bi-rum. Det er bevist, at gode mødelokaler tager presset fra det åbne kontorlandskab. Er akustikken dårlig i bi-rummene, bliver de ikke brugt. Det skaber kaos og øger lydtrykket i de åbne kontorområder.

Imidlertid er mødelokalet et nemt rum at optimere akustikken i og typisk skal der meget lidt dæmpning til i form af 1-2 lyddæmpende billeder for at opnå en kæmpemæssig forbedring af akustikken. Det betyder høj værdi for lave omkostninger.


SÅDAN DEFINERER DU EN GOD LØSNING MED SMARTART AKUSTIKBILLEDER

Guide til bedre akustik_mødelokaler

1 // Placering af SmartArt i mødelokalet

Placer SmartArt akustikbilleder i det omfang det er muligt på to tilstødende vægge, så der tages højde for lydsvingninger på tværs og langs af rummet. Dæk først den flade, der matcher mødebordets dimensioner i længden. Dæk derefter den flade, der matcher mødebordets dimensioner i bredden. Det gælder altså om at indkapsle mødebordet, så der skabes en behagelig akustisk zone omkring bordet. Hvis der kun er mulighed for at placere SmartArt på én vægflade, vil I stadig opleve en markant forbedring. Dog er der risiko for, at lydreflektioner fra den tilstødende væg stadig vil genere.


Mødelokale_Illustration 01

2 // Antal SmartArt

Det er rummets funktion, samlede antal m2 og materialer, der definerer, hvor meget absorption, der kræves. Om valget falder på et større billede i fx bredformat eller 2-3 mindre billeder, der dækker samme areal og er placeret så tæt på lydkilderne som muligt, er antallet underordnet – effekten er den samme.


Mødelokale_Illustration 02

3 // Størrelse på SmartArt

Når størrelsen på AKUART-billederne skal defineres, er det vigtigt at have fokus på højden. Når den direkte lydenergi i talehøjde skal absorberes, anbefaler vi, at billeder, der måler 100-150 cm i højden, ophænges naturligt på væggen i et mødelokale med normal loftshøjde på 240-270 cm. Bredden varierer alt efter antallet af billeder, der skal til for at indkapsle mødebordet.


Mødelokale_illustration 03

4 // Højde på ophængning af SmartArt

SmartArt skal hænge naturligt på væggen, så de indgår i rummets øvrige indretning. Ved en naturlig placering på væggen dækker billedets overflade hovedhøjde og dermed også talehøjde, når man sidder ned og står op. En god tommelfingerregel er, at midten af SmartArt skal være ca. 1,5 meter fra gulvet.


Mødelokale_illustration 04

5 // Hvilken ramme skal jeg vælge?
SmartArt 60

Vi anbefaler som udgangspunkt altid SmartArt 60 i mødelokaler. Det gør vi, fordi kravene til akustikken i mødelokaler er høje – det gælder i særdeleshed forhold til taleforståeligheden og optimal udnyttelse af dyrt indkøbt konferenceudstyr.

Undtagelsesvis kan SmartArt 36 med fordel anvendes, hvis indretningen ikke tillader den tykkere ramme, som SmartArt 60 kommer med.
Læs mere om SmartArt 60.


Akuart SmartArt_Mødelokaler