Viden om akustik


viden om lydabsorberende billeder

GOD AKUSTIK KAN IKKE BLOT HØRES – DET FØLES OGSÅ RIGTIG GODT!

At beskrive ”akustik” kan gøres meget teoretisk og kompliceret. I nogle tilfælde, er det da også nødvendigt, at anvende avanceret akustisk viden og metoder til at finde frem til den rigtige akustiske løsning – for eksempel i rum med specielle geometriske forhold samt åbne kontor- og undervisningslandskaber, hvor forskellige arbejds- og indlæringsformer finder sted på samme tid. I bund og grund er god akustik dog tæt forbundet med trivsel, velvære og livskvalitet og når man én gang har oplevet et rum med god akustik, ved man at det føles rigtig godt.

KORT OM LYD


Lyd er den gentagne forplantning af trykbølger gennem luft. Mennesker er følsomme selv over for den mindste ændring.

Oplevelsen af lyd er multidimensional bestående af efterklang, ekkoer, lydniveauer, taleforståelighed og lydens udbredelse igennem et rum.

Indvendige rum er fyldt med lyde vi gerne vil høre og lyde vi gerne vil udelukke. God akustik gør det muligt at styre lydenergien i et rum.

FAKTA OM AKUSTIK

RUMAKUSTIK
Er et udtryk for, hvordan lyden opfører sig i et afgrænset område. I et rum med god akustik, skal de akustiske forhold være nøje tilpasset rummets funktion og aktiviteter.

EFTERKLANGSTID
Er i populær tale, den tid det tager lyden at “dø” ud, efter lydkilden er ophørt. En for lang efterklangstid opleves som et generende ekko. Efterklangstiden kan forkortes ved at beklæde dele af rummets hårde overflader med lydabsorberende elementer.

STÅENDE LYDBØLGER
Er lydbølger, der opstår mellem hårde parallelle flader, f.eks. gipsvægge og glaspartier. Disse lydbølger skaber et ubehageligt ekko, der forringer lydkomforten i rummet. Stående lydbølger kan fjernes ved hjælp af diffusorer og/eller effektive lydabsorberende vægelementer.

POSITIVE EFFEKTER AF GOD AKUSTIK

I UNDERVISNINGSMILJØER

Bedre indlæring, ikke mindst på det sproglige område

Bedre forudsætninger for inklusion af elever med specielle behov

Optimerer muligheden for differentieret undervisning i grupper

Bedre trivsel med mindre træthed og stress blandt lærere og pædagoger

Reducerer risikoen for høreskader

PÅ ARBEJDSPLADSEN

Større medarbejdertilfredshed

Understøtter kommunikation og videnudveksling

Færre sygedage

Bedre mulighed for koncentrationskrævende arbejdsopgaver

FØLGER AF STØJ

Støj påvirker menneskers koncentration og motivation negativt

Selv lav støj kan påvirke evnen til at huske, lytte og fokusere

Støjende miljøer afføder aggressioner og stress, der har negative konsekvenser for adfærden

Støjpåvirkning øger risikoen for tinnitus

LOVKRAV

I 2008 blev de akustiske projekteringsværdier i kontorer, skoler og daginstitutioner skærpet betydeligt. De nye værdier er i dag formuleret i blandt andet BR10 samt SBi anvisning 218. I SBi anvisning 218 fremgår det , at kravene til den maksimale efterklangstid for opholdsrum i daginstitutioner er reduceret fra 0,6 til 0,4 sekunder. I klasselokaler beregnet til traditionel undervisning, er kravet til den maksimale efterklangstid i dag 0,6 sekunder imod de tidligere 0,9 sekunder. I lokaler til SFO, grupperum, særundervisning m.m. er kravet i dag 0,4 sekunder.

I åbne undervisningslandskaber, i rum med højt til loftet og i rum med stor volumen, stiller der krav til det ækvivalente absorptionsareal – helt op til 1,3 x rummets gulvareal. Samtlige akustiske projekteringsværdier er gældende i frekvensområdet 125-4.000 Hz og med langt mindre afvigelsesmuligheder end i det tidligere Bygningsreglement.

I kontorer stilles der i dag krav til en maksimal efterklangstid på 0,6 sekunder i enkeltmandskontorer – tidligere var der ingen regler på dette område. I åbne kontorlandskaber anbefales en total absorptionsmængde på 1,1 x rummets gulvareal.

AKUSTISK REGULERING

Ved at tilføre et rum lydabsorption i den rigtige mængde, og på de rigtige steder, er det muligt, at sænke støjniveauet, ændre taleforståeligheden og kontrollere lydens udbredelse. Det er altafgørende, at de akustiske forhold tilpasses de aktiviteter, der finder sted i det enkelte rum.

De mest effektive løsninger til akustikregulering kategoriseres som klasse A absorbenter med meget gode akustiske egenskaber i frekvensområdet 125-4.000 Hz.

HOVEDINGREDIENSER TIL AT SKABE GOD AKUSTIK

Akustiklofter, skaber den grundlæggende lyddæmpning i det enkelte lokale.

Lyddæmpning på vægfladerne, sikrer rummets akustiske komfort ved at fjerne generende lydrefleksioner mellem parallelle vægflader.

Lydafskærmning, skal effektivt hindre lydens udbredelse i lokalet.

Integreret lyddæmpende materiale, Integrerbare løsninger, for eksempel på bagsiden af reoler.


dtu classic 313x500

breakline_light_grey

LÆS MERE OM AKUSTIK