Forstå akustikken


CBS pineapple 475x520

LYD, STØJ & AKUSTIK

Lyd. Det er både uhåndgribeligt og ligetil. Den tekniske definition af lyd er, at det er den gentagne forplantning af trykbølger, der bevæger sig gennem luften. Den subjektive definition er en helt anden, fordi mennesker er følsomme over for selv den mindste ændring i lydforholdene. Og fordi opfattelsen af lyd er individuel.

Og det er her, at god akustik kommer ind i billedet.

I dag er hørelsens vigtigste funktion at gøre kommunikationen mellem mennesker lettere. Men sådan har det ikke altid været. Hørelsen var – og er – tilpasset naturens orden. Til at modtage og registrere de lyde, der findes i naturen og altså ikke i et hus, hvor lyden reflekteres tilbage som støj. Rum er fyldt med mange forskellige lyde. Både lyde vi gerne vil høre, men også lyde vi helst vil udelukke.

Gode akustiske forhold gør det muligt at styre lydenergien i et rum.

Rigtig mange moderne bygninger har udfordringer med akustikken, hvilket skyldes, at meget nybyg primært opføres i beton, stål og glas. Altså hårde, bare overflader, der kaster lyden rundt i rummet. Støj opstår, når lydene bevæger sig rundt og blander sig med de øvrige lyde. Men det er der råd for. For den rigtige akustiske løsning kan øge både trivsel og velvære markant. Balance i akustikken stimulerer koncentration og motivation, og giver bedre mulighed for at huske, lytte og fokusere. Derudover reduceres risikoen for mental træthed og stress
– til fordel for velvære og livskvalitet.


breakline_light_grey
forstå akustikken med akuart

GODE GRUNDE TIL AT INVESTERE I GOD AKUSTIK

thin black line bottom

STIMULERER KONCENTRATION & MOTIVATION
FORBEDRER EVNEN TIL AT LYTTE, FOKUSERE & HUSKE
MINDSKER STRESS & MENTAL UDMATTELSE
UNDERSTØTTER KOMMUNIKATION & VIDENSDELING
FREMMER PRODUKTIVITET
ØGER VELFÆRD, VELVÆRE & LIVSKVALITET

forstå akustikken med akuart
breakline_light_grey
nationalbanken_render

DE AKUSTISKE BEGREBER – KORT FORTALT

forstå akustikken med akuart

RUMAKUSTIK

Hvordan lyden opfører sig og opfattes i rummet. Afhænger af om lyde reflekteres eller absorberes af rummets vægge, loft og gulv. Specielt musik og tale påvirkes af rumakustikken. Et rum kan fx være klangfuldt som en kirke, “tørt” som et soveværelse eller have klang af badeværelse.

lydabsorption

Er det tekniske bag AKUART SmartArt akustikløsninger. Når lyd rammer lydabsorberende materiale, omdannes lydens bevægelse til varmeenergi, og bremses derved i at blive reflekteret tilbage i rummet.

Taleforståelighed

Taleforståelighed er et udtryk for, hvor godt tale kan høres og forstås i et rum. Med god akustik kan tale høres klart og man kan føre en behagelig samtale. I rum med dårlig akustik bliver ord uklare og slørede, og en samtale kræver langt mere energi og koncentration.EFTERKLANGSTID

Er i populær tale, den tid det tager lyden at “dø” ud, efter lydkilden er ophørt. En for lang efterklangstid opleves som diffus støj eller et generende ekko. Efterklangstiden afhænger af rummets volumen, samt mængden og kvaliteten af lydisolerende materiale i lokalet.

HORISONTALE LYDBØLGER

Er de lydbølger, der opstår og reflekteres mellem hårde parallelle flader, f.eks. vinduer, vægge og skillevægge. De horisontale lydbølger kan opfattes som en konstant og retningsløs støj og generende ekko.

AKUSTISKE HOT SPOTS

Henviser til de områder i rummet hvor lydenergi ophobes og forstærkes på grund af lydreflekterende flader og vinklerne i lokalet. Akustiske hot spots plages af konstant, forstyrrende lyd, som skaber et ubehagelig, stressende og distraherende miljø.


breakline_light_grey

AKUSTIKREGULERING // HOW IT WORKS

kontor-01-01

FØR

Lyde fra samtaler, telefoner, computere og bevægelse i rummet, rammer væggenes hårde, bare flader og bliver kastet tilbage i lokalet som støj. For at overdøve støjen, har vi tendens til at tale højere og derved starte en ond spiral af eskalerende støj, der både forstyrrer og generer alle i rummet. Resultatet er ofte træthed, koncentrationsbesvær og stresssymptomer.

kontor-01-04

EFTER

Med AKUART SmartArt på væggene bremses de horisontale lydbølger i at reflektere tilbage i rummet. I den illustrerede løsning er akustikbillederne komplimenteret af et akustikloft og en bordskærm/skillevæg. For at absorbere lyden mest effektivt, skal en akustikløsning optimalt indeholde regulering på flere vinkler i lokalet. Når lydene bremses fra at blande sig og danne støj, vil tale kunne forstås klarere og man kan få ro i hovedet til koncentration og egne tanker.


breakline_light_grey

FORDELE VED AKUART SMARTART

thin black line bottom

01 | Reducerer horisontale lydbølger
02 | Kan placeres tættere på lydkilden
03 | Minimerer akustiske hot spots
04 | Kan installeres som akustikbilleder & afskærmning
05 | Lette & billige at montere
06 | Kan opdateres med udskiftelige lærreder

forstå akustikken med akuartakustikbilleder 475x475
skærmvægge 475x475
lærreder 475x475

breakline_light_grey

LÆS MERE

forstå akustikken med akuart

FOKUS PÅ AKUSTIK


Rumakustik, støj og lydabsorption har i de senere år modtaget stadigt voksende opmærksomhed fra organisationer, virksomheder, forskere og regeringer. Over hele verden, har organisationer indset betydningen af akustik, og øger deres indsats for at nedsætte støjforurening på kontorer og i offentlige institutioner.

Den Internationale Kongres om Lyd og Vibration anerkendte i 2014 det akutte behov for et internationalt fokus på akustik og lydmiljøer, samt deres betydning for menneskers velvære og livskvalitet. Arbejdstilsynets regler i Danmark fastslår at absorptionsarealet i flerpersonskontorer mindre end 300 m3 mindst skal være 80% af gulvarealet, og i flerpersonslokaler større end 300 m3 mindst 90%. Denne minimumsværdi sikrer dog i mange tilfælde ikke gode akustiske forhold og både Bygningsreglementet (BR15) og Branchevejledningen ”Støj på Kontoret” anbefaler et absorptionsareal på minimum 1,1 gange gulvarealet for at opnå tilstrækkelig absorption i et åbent kontor. Derudover anbefales det at minimum 10-15% af rummets samlede absorption bør anbringes på væggene eller andre lodrette flader i rummet. Dette betyder at god akustik kun sikres ved at installere effektive vægabsorbenter.

Den Danske Branchevejledning anno 2015 forklarer hvordan placeringen af absorptionen og af reflekterende flader har stor betydning for akustikken på den enkelte arbejdsstation. Er der reflekterende flader tæt ved arbejdspladsen, forstærkes både den lyd man modtager, og den man udsender. Omvendt dæmpes både den udsendte og den modtagne lyd, hvis der er kraftigt absorberende flader tæt ved arbejdspladsen. Derfor bør så stor en del af absorptionen som muligt placeres tæt på arbejdspladserne. Dette betyder i praksis, at en større del af det enkelte kontors vægflader skal reserveres til effektive vægabsorbenter for at opnå god akustik.

LOVKRAV

I 2008 blev de akustiske projekteringsværdier i kontorer, skoler og daginstitutioner skærpet betydeligt. De nye værdier er i dag formuleret i blandt andet BR10 samt SBi anvisning 218. I SBi anvisning 218 fremgår det, at kravene til den maksimale efterklangstid for opholdsrum i daginstitutioner er reduceret fra 0,6 til 0,4 sekunder. I klasselokaler beregnet til traditionel undervisning, er kravet til den maksimale efterklangstid i dag 0,6 sekunder imod de tidligere 0,9 sekunder. I lokaler til SFO, grupperum, særundervisning m.m. er kravet i dag 0,4 sekunder.

I åbne undervisningslandskaber, i rum med højt til loftet og i rum med stor volumen, stiller der krav til det ækvivalente absorptionsareal – helt op til 1,3 x rummets gulvareal. Samtlige akustiske projekteringsværdier er gældende i frekvensområdet 125-4.000 Hz og med langt mindre afvigelsesmuligheder end i det tidligere Bygningsreglement.

I kontorer stilles der i dag krav til en maksimal efterklangstid på 0,6 sekunder i enkeltmandskontorer – tidligere var der ingen regler på dette område. I åbne kontorlandskaber anbefales en total absorptionsmængde på 1,1 x rummets gulvareal.

ANBEFALING

Minimum 10-15 % af den samlede absorption bør anbringes på væggene eller andre lodrette flader i rummet.
Almindelige malede billeder har ikke nogen nævneværdig akustisk effekt, og billeder med glas i ramme er kraftigt reflekterende.

Se AKUARTs kollektion af lydabsorberende billeder og skærmvægge.


AKUSTISK REGULERING

Ved at tilføre et rum lydabsorption i den rigtige mængde, og på de rigtige steder, er det muligt, at sænke støjniveauet, ændre taleforståeligheden og kontrollere lydens udbredelse. Det er altafgørende, at de akustiske forhold tilpasses de aktiviteter, der finder sted i det enkelte rum.

Tag et kig i vores akustikkatalog til højre eller kontakt os for at høre mere om hvilken akustikløsning der passer til lige netop dit behov.

VÆRKTØJER TIL GOD AKUSTIK

Akustiklofter skaber den grundlæggende lyddæmpning i det enkelte lokale.

Lyddæmpning på vægfladerne sikrer rummets akustiske komfort ved at fjerne generende lydrefleksioner mellem parallelle vægflader.

Lydafskærmning skal effektivt hindre lydens udbredelse i lokalet.

Lyddæmpende materiale kan integreres i lokalets indretning, som for eksempel på bagsiden af reoler, på inddelingsmøbler eller reoler.